? INA D15轴承,INA D15推力球轴承-搜轴承INA数据中心
搜轴承 -- INA -- 推力球轴承 -- INA D15轴承

d - 1 3/8 inch

d - 34,925 mm

D - 2,469 inch

D - 62,713 mm

T - 0,625 inch

T - 15,875 mm

D1 - 1,406 inch

m - 0,43 lbs / Weight

m - 196 g / Weight

Ca - 7300 lbf / Dynamic load rating (axial)

Ca - 32500 N / Dynamic load rating (axial)

C0a - 16600 lbf / Static load rating (axial)

C0a - 74000 N / Static load rating (axial)

nG - 3000 1/min / Limiting speed

订购 INA D15 请填写如下信息

标题:

主要内容:

验证码:

Hot number:NTN 430311XU KOYO 497A/493 CX 63001-2RS Timken HM88630/HM88612 ISO K42x47x25 ISO LM241149/10 SKF SDAF-226 SKF FSYE 3 11/16 SKF 3209 A-2Z FAG 3811-B-TVH CX NNU6024 V SKF NKIB 5911 CX NU30/600 Torrington (Old No.) 231/750 R&M RMS-17-LL

美女视频黄的全免费_视频大全_高清在线观看